دوره جامع عزت نفس( تولد دوباره )

1,350,000 تومان

  • زمان دوره : حدود 6 ساعت آموزش ویدیویی+ بروزرسانی های همین دوره 
  • نحوه پرداخت :تمام وجه بصورت یکجا دریافت می شود  
  • شروع دوره: دوره پس از تهیه، دوره به طور کامل در اختیار شما قرار داده می شود
  • نحوه برگزاری دوره : در اپلیکیشن اختصاصی شما
دوره تولدی دوباره حسین ملت خواه
دوره جامع عزت نفس( تولد دوباره )

1,350,000 تومان