تاکنون 4300 نفر

در دوره معارفه  قدرت آلفا شرکت کرده اند

زندگی زناشویی

با کسب تجربه و یادگیری شما خواهید توانست زندگی مشترک بی نظیری را رقم بزنید

عزت نفس

اگر یاد بگیرید با خود ( کودک درونتان) ارتباط برقرار کنید ، شما دیگر یک انسان معمولی مثل سابق نخواهید بود!

رسیدن به آرامش درون

(قدرت آلفا)

با رسیدن به آرامش درونی واقعی خواهید توانست در سخت ترین شرایط هم بازدهی عالی ای داشته باشید و دیگر اضطراب های کشنده و درد آور را تجربه نکنید

تصویر کتابه هفت، نویسنده حسین ملت خواه

نظر برخی از دانشجویان

شرکت کننده دوره آلفا (ستاره قطبی )

شما فوق العاده هستید، دوره آلفا رو که گرفتم معجزات و راه های الهی رو به وضوح میبینم . سپاس بابت آموزش های تاثیر گذارتون .

احسان