آشتی با کودک درون

3,000,000 تومان

  • زمان دوره : حدود 8 ساعت آموزش ویدیویی +  بروزرسانی های همین دوره 
  • نحوه پرداخت :تمام وجه بصورت یکجا دریافت می شود 
  • شروع دوره: دوره پس از تهیه، به طور کامل در اختیار شما قرار داده می شود
  • نحوه برگزاری دوره : در اپلیکیشن اختصاصی شما و به صورت فایل های از قبل ضبط شده
دوره آشتی با کودک درون حسین ملت خواه
آشتی با کودک درون

3,000,000 تومان