منوی دسته بندی

تغییر عادت

چگونه عادت های بد را کنار بگذاریم ؟

چگونه عادت های بد را کنار بگذاریم؟

عادت ها تمام زندگی انسان را فرا گرفته اند. بیشتر تصمیم گیری هایی که در طول روز داریم بر حسب عادتها انجام می شود. طبق تحقاتی که روانشناس ها انجام…