منوی دسته بندی

لندینگ پیج دوره آلفا (اینستا)

[ux_banner height=”500px” height__sm=”230px” bg=”1351″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.17)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0)”] [text_box margin=”-21px 0px 72px 0px” margin__sm=”-6px 0px 72px 0px” padding=”0px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”10″ position_y__sm=”5″]

 ستاره قطبی

( آلفای ذهنی )

ویدئو های زیر پیش نیاز دوره آلفا
میباشند و به صورت رایگان برای
شما همراه عزیز قرار داده شده.

[/text_box] [/ux_banner]

«سلام به همه همراهان شاهکار ذهن »
با دیدن این 5 ویدئو که درباره قدرت آلفا هست،
آشنایی مختصری با این قدرت بینظیر پیدا خواهید کرد .

[row col_style=”dashed”] [col span__sm=”12″ force_first=”small” divider=”0″ align=”center”]
مقدمه

 

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت اول
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت دوم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت سوم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت چهارم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت پنجم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”خرید محصول آلفای ذهنی (دانلود آنی)” style=”outline” radius=”10″ link=”https://shahkarezehn.com/?add-to-cart=1162″ target=”_blank”] [button text=”خرید محصول آلفای ذهنی (ارسال پستی)” style=”outline” radius=”10″ link=”https://shahkarezehn.com/?add-to-cart=1161″] [/col] [/row] [ux_image id=”1349″]