کنترل افکار منفی

49 هزار تومان79 هزار تومان

مدرس : حسین ملت خواه

محتوا: 96 دقیقه ویدئو به همراه صوت آن

محصول : کنترل افکار منفی

بخشی از دوره جامع چگونه جلوی خیانت را بگیریم ؟

پاک کردن
کنترل افکار منفی
کنترل افکار منفی