غلبه بر ترس با ۷ تکنیک کاربردی

تومان

غلبه بر ترس با ۷ تکنیک کاربردی

غلبه بر ترس و تفریحات ترسناک، همیشه جزء علاقه افراد است.

در جامعه هستند افرادی که خیلی راحت با ترس‌هایشان روبرو می‌شوند ولی افرادی هستند که همیشه با ترس‌هایشان زندگی می‌کنند.

این مدل از افراد هیچ وقت کارهای جدید را به خاطر ترس از آن‌ها شروع نمی‌کنند.

با شاهکار ذهن همراه باشید تا راه‌کارهای عالی برای غلبه بر ترس را بیاموزید.