دوره جامع ستاره قطبی

990 هزار تومان

  • زمان دوره : بیش از 6 ساعت آموزش ویدیویی+ بروزرسانی های همین دوره 
  • نحوه پرداخت :تمام وجه بصورت یکجا دریافت می شود 
  • پشتیبانی اختصاصی :پشتیبانی این دوره نامحدود می باشد 
  • شروع دوره: دوره پس از تهیه، به طور کامل در اختیار شما قرار داده می شود
  • نحوه برگزاری دوره : در اپلیکیشن اختصاصی شما
دوره جامع ستاره قطبی

990 هزار تومان