نتایج دوره آلفای ذهنیدر این صفحه نتایج شرکت کنندگان دوره آلفای ذهنی استاد حسین ملت خواه قرار داده شده است!

تاثیرات دوره آلفا

نمونه هایی از تاثیرات دوره آلفا!

سلامتی

افزایش درآمد

عزت نفس و اعتماد به نفس

ترک عادات نامطلوب

تقویت حافظه

آرامش واقعی

وویس نتایج

افزایش درآمد​

افزایش درآمد شرکت کنندگان دوره آلفا

سلامتی

بازگشت سلامتی شرکت کنندگان دوره آلفا

ترک عادات نامطلوب​

رهایی از عادت های نامطلوب توسط  شرکت کنندگان دوره آلفا

عزت نفس، اعتماد به نفس و حال خوب​

حال خوب، روابط عالی، عزت نفس و اعتماد به نفسِ شرکت کنندگان دوره آلفا

تهیه دوره آلفای ذهنی

جهت تهیه دوره آلفای ذهنی استاد حسین ملت خواه روی دکمه زیر کلیک کنید.


همین الآن شرکت می کنم

آشنایی با دوره

جهت آشنایی با دوره آلفای ذهنی به این صفحه مراجعه


جامع ترین دوره ی آلفای ذهنی