منوی دسته بندی

درباره عزت نفس

[ux_banner bg=”1351″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.17)” bg_overlay__sm=”rgba(255, 255, 255, 0.17)”] [text_box position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”20″ position_y__sm=”5″]

آموزش عزت نفس

[/text_box] [/ux_banner] [section]

ویدئو هایی که در این صفحه مشاهده می کنید پیش نیاز های دوره عزت نفس می باشد

این ویدئو ها اطلاعاتی درباره عزت نفس و نحوه افزایش آن می دهند

[row col_style=”dashed”] [col span__sm=”12″]
مقدمه
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت اول
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت دوم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”4″]
قسمت سوم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”4″]
قسمت چهارم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت پنجم
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]
قسمت ششم 
[/col] [/row] [/section]

با خیال راحت آموزش ببینید

[row] [col span__sm=”12″ depth=”3″] [ux_image id=”962″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”تهیه و دریافت آموزش عزت نفس” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” link=”https://shahkarezehn.com/?add-to-cart=1098″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [ux_image id=”1349″]