منوی دسته بندی

آزمون عشق

[section bg_color=”rgb(237, 239, 241)” padding=”73px” height=”53px” margin=”-61px” border=”3px 0px 1px 0px” border_radius=”0″ border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.13)”] [ux_banner_grid spacing=”normal” height=”390″ width=”full-width” depth=”2″] [col_grid span=”8″ span__sm=”14″ height=”2-3″ animate=”none” depth=”5″ depth_hover=”5″] [ux_banner bg=”774″ bg_pos=”42% 22%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”3-4″ animate=”none” depth=”5″ depth_hover=”5″] [ux_banner bg=”8753″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.15)” bg_pos=”69% 30%” hover=”overlay-add” hover_alt=”grayscale” link=”https://shahkarezehn.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ae-%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1/” target=”_blank” video_visibility=”visible”] [text_box text_color=”dark” width=”83″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”10″ position_y__sm=”5″ text_align=”left”]

تست عشق

[button text=”شروع آمون” color=”white” style=”shade” size=”xlarge” radius=”68″ depth=”2″ expand=”0″ link=”https://shahkarezehn.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%ae-%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b1/”] [/text_box] [text_box width=”67″ width__md=”84″ scale=”189″ position_x=”90″ position_x__md=”95″ position_y=”100″ position_y__md=”100″ text_align=”right”]

برای شروع آزمون کلیک کنید

[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [row col_style=”dashed” col_bg=”rgb(255, 251, 251)” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” depth=”2″] [col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”right” max_width=”1053px”]

آزمون عشق به شما کمک می کند که نیاز های خود را شناسایی کنید و بدانید کدام نیاز بیشتر برای شما اهمیت دارد .

این آزمون مورد تایید مشاوران و روانشناسانی که از رویکرد زوج درمانی واقعیت درمانی استفاده می کنند است .

شما با دانستن این که چه نیازی برای شما مهم تر است می توانید زندگی زناشویی بی نظیری تشکیل دهید .

[/col] [/row] [/section]